Treći dio seminara Mladi lideri: Komunikacijske vještine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U subotu, 04. maja 2019. godine je održan posljednji u nizu seminara u okviru projekta „Mladi lideri“. Seminar je vodio profesor Mohammed Sherbi, a naziv istog je „Vještine komunikacije“.

U toku seminara se govorilo o sljedećim temama:

  • Osnovno o komunikaciji (šta je komunikacija, elementi i vrste komunikacije).
  • 16 ključeva uspješne komunikacije.
  • Kako uspjeti u teškoj komunikaciji? Koje su strategije uspjeha?
  • Javni nastup.

Cjelokupan seminar je obogaćen radionicama u kojima se sudjelovali svi učesnici tako da su odmah, na licu mjesta, imali priliku da praktično izvježbaju ono o čemu je bilo govora u teorijskom dijelu seminara. Između ostalog, učesnici su imali svoj javni nastup te su dobili povratne informacije od profesora Sherbija.

Ono što je istaknutno kao posebno važno za uspješnu komunikaciju jeste aktivno slušanje, osmijeh i pohvala. Što se tiče pohvale, profesor ističe da svako ljudsko biće „žudi“ za pohvalom te da trebamo sebi staviti u zadatak da svakoga dana pohvalimo ljude iz naše bliže okoline, roditelje, braću, sestre, prijatelje, radne kolege i dr.

Originalnosti seminara su doprinijele životne lekcije i savjeti koje je uvaženi profesor nesebično podijelio sa učesnicima, a neke od njih ćemo i ovdje navesti.

„Pokušaj vidjeti stvari iz više perspektiva“

„Prvi osmijeh u toku dana sebi uputi“

„Nikada ne govori u množini, možeš govoriti samo u svoje ime“

„Ljudi ne mogu da čitaju tvoje namjere“

„Nisi dužna da odgovoriš na svako pitanje“

„Samo ti znaš da imaš tremu“

Ovo je ujedno bio i treći, posljednji seminar u okviru projekta Mladi lideri. Učesnici su dobili i certifikate o odslušanom seminaru, a za nedjelju 5. maja je predviđen izlet u Hercegovinu.

 

svitanje.ba

Zadnji postovi