Konkurs za prijem u ženski studentski dom Bistrik

Konkurs je otvoren od 01. 09. 2022. do 10. 09. 2022. godine. Studentski dom je manjeg kapaciteta i broj studentica je ograničen. Pravo na prijavu na konkurs imaju samo redovne studentice koje studiraju ili su upisali neki od fakulteta u Sarajevu. Za prijavu na konkurs potrebno je priložiti: 1. Kopiju indeksa ili diplome prethodno završene školske […]