Pisanje projekata po standardima EU

Projekt menadžment je jedan od najboljih metoda za podsticanje mladih na

društveni angažman i njihovo lično i profesionalno usavršavanje. Naša zemlja je na putu ka EU te je ta metodologija za pisanje projekata sve više tražena. Ovakav pristup mladima omogućava da osmisle svoju ideju, napišu je u formi kako donator zahtjeva, dobiju finansijska sredstva za taj projekat i realiziraju vlastitu ideju.

Na ovaj način mladi doprinose razvoju lokalne zajednice u kojoj žive, stiču lično iskustvo, i kreiraju više prilika za svoj budući angažman, a lokalna zajednica dobija kvalitetne pojedince i organizacije.

Udruženje organizuje ove seminare kontinuirano od 2012. godine u suradnji sa skoro svim sarajevskim općinama.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *