16. generacija polaznika uspješno završila kurs arapskog pisma

U prostorijama Udruženja je 03.05.2019. godine upriličena završna svečanost povodom završetka kursa arapskog pisma-sufare. Za mjesec dana, sufaru i osnovna tedžvidska pravila je savladalo 17 polaznika, te na taj način napravili prvi korak u daljem izučavanju i učenju Kur’ana. Nastava se odvijala ponedjeljkom utorkom i srijedom uz pismene i usmene vježbe.   Profesor koji ima […]