Počeo drugi ciklus seminara “Mladi lideri”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U nedjelju, 27. oktobra 2019. godine, započet je drugi ciklus seminara „Mladi lideri“ u organizaciji udruženja Svitanje.

Self management je naziv prvog održanog seminara kojeg je vodila iskusna psihologinja Aida Tule, a učešće je uzelo 20 studenata različitih fakulteta.

Prije samog početka je održano nekoliko aktivnosti čiji cilj je bio da se „zagrije“ atmosfera, da se doprinese ostvarivanju komunikacije između učesnika, kao i da se međusobno upoznaju i zbliže.

Psihologinja Aida Tule je započela seminar govorom o egu, kao ljudskoj centralnoj dimenziji. Naime, ego nije naš neprijatelj i to nije nešto što trebamo „ubiti“, jer „ubiti“ vlastiti ego znači ubiti samoga sebe. Ono što treba da uradimo sa egom jeste razvijanje i ostvarivanje „diplomatskih  odnosa“ sa njim, a isto tako i uzdizanje iznad njega. Dakle, nužno je upoznati vlastiti ego i njime upravljati ukoliko želimo biti pravi lideri.

Lider ima osobinu poniznosti što je potpuno suprotno od arogancije. Naime, poniznost je unutrašnji stav u pristupu svemu što postoji da je jednako vrijedno. Kada sam ponizan tada ljudima dajem do znanja da su mi jednako vrijedni njihovi ciljevi, stremljenja, emocije, osobine i sve drugo kao i moje vlasitito.

Arogantna osoba ne može biti lider jer svojim stavom i ponašanjem šalje poruku: „Ja sam jedini upravu i svi ostali moraju da me slušaju“. Takva osoba ne umije da sluša druge, da suosjeća i da ima razumijevanja prema drugima, a sve to treba da krasi jednog pravog lidera.

Pored ovoga, govorilo se i o važnosti navika. Lideri imaju zdrave navike (navike spavanja, odmora, putovanja, učenja, navike brige o tijelu, duši i sl.) i time su primjer drugima. Lideri su disciplinovane osobe koje ostvarujeju rezultate.

U zadnjem dijelu seminara naglasak je stavljen na samokontrolu. Samokontrola je sposobnost, znači, nešto što se uči, ne ono sa čime se rađamo. Prvi korak u ostvarivanju samokontrole jeste spoznaja vlastite slabosti. Kada znamo i suočimo se sa vlastitom slabošću onda imamo mogućnost da je preobratimo u svoju prednost. Pored pitanja „Šta je moja slabost“ trebamo sebi postavljati pitanje „Šta je u mojoj kontroli“ i „Šta je van moje kontrole“ te „Šta je to što ja volim raditi“. Samokontrola je važna jer na pomaže u fokusu, a fokus je usmjeravanje energije i resursa koje čovjek ima unutar sebe.

Na samom kraju su doneseni zajednički zaključći te je, između ostalog, rečeno sljedeće.

Rad na sebi je svakodnevni rad i svaki dan idemo ispočetka. Nema oslanjanja na ono što smo ranije već postigli i ostvarili. Sva polja rada na sebi se trebaju graditi svjesno i sistematski.

Nema veće investicije od našeg vremena jer vrijeme smo mi, te stoga razmislimo na što i na koga trošimo svoje vrijeme. Ko je vrijedan naše najdragocjenije investicije?

I na kraju se postavlja pitanje: „Ko treba da preuzme odgovornost?“ Odgovor je: „Ja“. To pitanje i odgovor treba da postavi i odgovori svako za sebe.

Projekat se nastavlja 11. novembra kada je na redu druženje sa Edhemom Fočom.

Fotogaleriju možete pogledati na ovom linku

Zadnji postovi