Edukacija o ekologiji za učenike osnovnih škola

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U subotu 05.03.2022. godine je održan prvi dio projekta “Budi i ti eko heroj, sačuvajmo našu okolinu”.

Učenici osnovnih škola:

Osnovna škola “Hasan Kaimija”,

Osnovna škola “Đulistan”,

Osnovna škola “Alija Nametak”,

Osnovna škola “Čengić Vila” i

Osnovna škola “Hrasno”,

zajedno sa svojim nastavnicama su imali priliku da prisustvuju edukaciji koja je obuhvatala predavanja o ekologiji, koje sve oblasti može da obuhvata ekologija, čime se to može baviti ekolog i koliko su značajne vrste koje naša zemlja posjeduje kao i takmičenjima gdje su najaktivniji bili nagrađeni posebnim nagradama.

Da bismo znali kako biti pravi eko heroj, podsticati našu zajednicu da zajedničkim snagama štitimo našu životnu sredinu, potrebno je naučiti šta treba da štitimo, a prvi korak ka tome jeste edukacija.

Prisutne je na početku pozdravio i izrazio im dobrodošlicu, Mahir Agić, predsjednik Udruženja Svitanje.

Mr. Adla Kahrić, mlada bosanskohercegovačka genetičarka i voditeljica istraživačkog tima National Geographic-a, učenicima je predstavila vrlo interesantnu prezentaciju, a interaktivnim radionicama učenici su imali priliku da se bolje upoznaju kao i da usavrše i neke druge kompetencije kao što su: timski rad, snalažljivost i kreativnost. Na samom kraju učenici su svoje znanje pokazali i putem kviza gdje su imali priliku da osvoje vrijedne nagrade.

Naš cilj je bio da djelujemo na naše osnovce koji će u sticanju temeljnog znanja, vještina, navika i sposobnosti neophodnih za život i rad razviti stav da je našu okolinu zaista neophodno štiti i voljeti i sve usluge koje nam pruža ispravno koristiti.

Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

#ostavitrag

Zadnji postovi